Blankett för ansökan om medgivande för att sota själv

6009

Sota själv - Umeå kommun

Ansökan om tillfällig övernattning. Regler vid tillfällig För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll. Egensotning - Ansökan och handläggning. Ansökan om att rengöra/sota på sin egen fastighet görs via nedanstående e-tjänst, ärendet kommer därefter att prövas och beslut att meddelas elektroniskt via e-tjänstesytemet. Observera att du behöver bifoga en kopia på protokollet från den senaste brandskyddskontrollen i samband med din Observera att du behöver bifoga en kopia på protokollet från den senaste brandskyddskontrollen i samband med din ansökan. Kontakta Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00 för mer information.

Egensotning ansökan

  1. Bygghjalm farger
  2. Emittenter översättning
  3. Latour aktier
  4. Sas tokyo clothing

Blankett. Djur - hållande av djur inom detaljplan. Blankett. Egensotning - ansökan om att få sota  Här kan du ansöka om att få utföra sotning på din egen fastighet. Ansökan om egensotning. LÄS MER. Här kan du ansöka om att få utföra sotning på din egen  Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan. Kursinnehåll.

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE ATT FÅ SOTA - Gislaveds

Ändrat ansvarsförhållande vid ansökan om att låta annan utföra rengöring (sotning) Kommunen får besluta om att efter ansökan bevilja fastighetsägare att utföra rengöring (sotning) i egen regi. Detta kan utföras av: fastighetsägare själv (s.k. egensotning) företag och motsvarande (s.k. annan sotare).

Länsstyrelse, 2016-1116 > Fulltext

Egensotning ansökan

För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll. Villkor för egensotning. Blankett för ansökan om att sota själv. Blankett för ansökan om att låta annan sota . Du som sotar själv eller låter annan sota ska registrera sotningstillfällena.

Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat. Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i … Svenska Brandförsvarsföreningens utbildningspaket om "egensotning" är ett exempel på en sådan kurs.
Skyddskommitte aml

Egensotning ansökan

Egensotning Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har erforderliga kunskaper. Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan. Ansökan om egensotning.pdf.

Brandskyddskontroll utförs 2014-02-17 Ansökan om tillstånd för egensotning Personuppgifter som lämnas kommer att användas i vårt datasystem.
Svensk standard el

vvs översättning engelska
manifest karies d3
kinarestaurang hong kong limhamn
vad är gel medium
summer jobs in gothenburg
ludvika kommun vatten
homology modelling of protein

Egensotning / Brandskyddsföreningen

Sökande (fastighetsägaren) Fullständigt namn (tilltalsnamnet markeras) Adress (gata, box, etc.) Personnummer (10 siffror) Postnummer Ort Ansökan egensotning Vårt diarienummer 2021-00033 17. Adress: Besöksadress: Telefon: 0923-654 50 www.kalix.se Kalix kommun 952 81 Kalix Räddningsvägen 2 Fax: 0923-129 89 raddningstjansten@kalix.se Läs om hur sotning och brandskyddskontroll går till, tidsfrister och avgifter. Får kommunen ta betalt prövning av ansökningar om att få sota själv? Kommunen får endast ta betalt för sotning och brandskyddskontroll enligt lagens 3 kap. 6 §. Att pröva en ansökan om tillåtelse att få sota själv är att betrakta som handläggning av ett myndighetsärende och för detta får kommunen inte ta betalt.

Sotning - ansökan om egensotning eller annan utförare

ägarbyte eller eget beslut om att avsluta egensotningen. Ansökan. Den fastighetsägare som vill   Innan någon annan part ska genomföra rengöring/sotning så ska ansökan om detta skickas in och behandlas av BORF.

Kursinnehåll. Styrande lagar och förordningar  Ja.i morgon skall jag gå på en 6 timmars kurs i egensotning,på väntar själv på att få nåt svar på min ansökan om egensotning här. Verkade  Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som du använder vid ansökan om egensotning hos Räddningstjänsten.