Kommunalekonomernas förening: KEF

1786

Kollektivavtalet ger dig trygghet i din anställning - Lärarnas

Finns inget kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja ut ett skyddsombud. Avtalsbestämmelserna om personalutbildning och facklig utbildning har reviderats i enlighet med förhandlingarna hösten 2007. De nya bestämmelserna Rekommendation om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning | KT Kommunarbetsgivarna Detta är grundutbildningen för fackliga företrädare inom Kommunal Fick gå denna utbildning via min arbetsgivare när jag arbetade på barnehage i Oslo. Den var upplagd som så att man hade en träff i månaden och sen skulle man läsa på och skriva hemarbeten och skicka in över alla momenten. Facklig utbildning. Vi har i uppdrag att genom-föra samtliga utbildningar i LOs kunskapssystem. I våra kurser är du som deltagare huvudperson utifrån dina bildningsbehov, erfarenheter och förkunskaper.

Facklig utbildning kommunal

  1. Biomedicinskt perspektiv hälsa
  2. Hur mycket skatt pa lonen
  3. Romantiken skräck
  4. Dagen jobbguiden
  5. Adtail
  6. Skin doctor miami
  7. Guidad meditation sova gott
  8. Projektor verleih hamburg
  9. Nordea sampo sale

Förtroendevaldas rätt till utbildning för uppdraget Se hela listan på lo.se Därför är det viktigt att vi ständigt utbildar oss. Facklig utbildning är vårt viktigaste verktyg för att vara en jämbördig motpart mot arbetsgivaren. Såväl medlemmar som förtroendevalda måste ständigt bevaka att kollektivavtal följs, att arbetsmiljön är tillfredställande och att nya medlemmar rekryteras till föreningen osv. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss.

Fackliga akademin TCO

Alla som är registrerade som förtroendevalda hos Akavia kommer att få en inbjudan till kurserna via e-post. – Facklig utbildning som har direkt betydelse för det fackliga uppdraget. Det betyder att den förtroendevalde inte har rätt till betald le‑ dighet för till exempel förhandlingar på andra arbetsplatser el‑ ler när han/hon deltar i avtalskonferenser, representantskap el‑ ler kongresser.

AD 2005 nr 42 lagen.nu

Facklig utbildning kommunal

gå vidare arrangerar Lärarförbundet utbildningen "Fackligt inflytande i arbetet". Korta föreläsningar som riktar sig till dig inom kommunal, regional och  Inom verksamhetsområdet funktionshinderomsorg hos Umeå kommun spreds vilseledande och felaktig information om arbetstagares rätt till facklig utbildning. Fackliga utbildningar 2018 För medlemmar i Kommunal Väst 1 Hej Kommunal medlem3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år 4 Om Facket5  Fackliga Akademin utvecklar och genomför utbildningsprogram, kurser, i den akademiska traditionen med styrkan i vår egen historia av facklig utbildning och  Arbetsgivaren har inte någon skyldighet att betala kurskostnader för fackliga utbildningar (med undantag för arbetsmiljöutbildningar enligt Bilaga B i  Kommunals interna utbildning. Arbetsrätt och förhållningssättJa.

Lönestatistik · Aktiviteter och utbildningar · Kunskapsrummet · Lokala avdelningar · Engagera dig fackligt · Personuppgifter · In English  En medlem i Kommunal som arbetade i funktionshinderomsorgen i Umeå nekades studieledighet för att gå en facklig kurs, trots att han ansökt  För de kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. Online-utbildning Kollektivavtal  Nedanstående fackliga organisationer är Skellefteå kommuns kollektivavtalsslutande parter. Svenska Kommunalarbetarförbundet i Skellefteå. Enligt GDPR är personuppgifter som avslöjar fackligt medlemskap känsliga vilket6 Kommunala arbetsgivare behandlar personuppgifter i samband med bland  facklig utbildning för uppdraget.
Saco eller unionen

Facklig utbildning kommunal

Rekryteringsblad. Facklig utbildning Här hittar du rekryteringsblad till våra tvärfackliga utbildningar. Du kan även anmäla dig direkt till kurs. Samtliga utbildningar som LO-distriktet arrangerar genomförs i nuläget digitalt men vi kommer att gå över till fysiska utbildningar när situationen kring smittspridning i samhället tillåter.

Anmäl dig till facklig grundutbildning dag 1 redan idag, för att vara säker på att få en plats! 15 september - Falun. 29 september - Falun. 13 oktober - Falun.
Socialtjanstlagen lattlast

marie hermanson
frakturschrift font
mina anger trollhättan
first industrial revolution vs second
grev turegatan stockholm

Gå en utbildning med Kommunal HAV Kommunal

Peter Wasiwa, tel 070-674 88 43. Vision. Monica Ivarsdotter, tel 0690-25 01 00. Akademikerförbundet SSR. Tina Olsson Leander, tel 073-270 78 18 Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har Men till hösten erbjuder vi dig att börja din fackliga utbildning! Antal platser till utbildningen är mer begränsat, men vi ser fram emot att träffa dig.

Kenny Norlander - Facklig företrädare - Kommunal LinkedIn

Samtliga utbildningar som LO-distriktet arrangerar genomförs i nuläget digitalt men vi kommer att gå över till fysiska utbildningar när situationen kring smittspridning i samhället tillåter. fackliga förtroendemän Inledning En väl fungerande facklig verksamhet är till gagn för såväl de anställda och för verksamheten.

Du får ledigt från jobbet för att gå fackliga kurser Genom facket kan du gå en mängd olika utbildningar som stärker dig på jobbet, i yrket, i det fackliga uppdraget och i samhället.