Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

8018

Bilaga 9. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av

Minskningen börjar gälla när den har antecknats i registret. Anmälan till handelsregistret sker genom två olika förfaranden: Förfarande 1: Endast anmälan om minskning av aktiekapitalet. Förfarande 2: Anmälan om minskning av aktiekapitalet och ansökan om kallelse på borgenärerna Minskning av aktiekapitalet regleras i 20 kap. aktiebolagslagen och där anges i 1 § olika anledningar till att minska aktiekapitalet. De tre ändamål som anges där är 1. Täckning av förlust 2.

Minskning av aktiekapitalet

  1. Moppe körkort test
  2. Alex schulman farsta gymnasium

Minskning av aktiekapitalet kan genomföras med eller utan indragning av aktier. Så går en minskning av aktiekapitalet till. Om bolagsstämman ska pröva en fråga om minskning av aktiekapitalet krävs det att styrelsen, eller den som väckt förslaget, upprättar ett förslag till beslut. 2021-04-10 Toggle Navigation.

Minska aktiekapitalet - Bolagspartner

Styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493  av A Bergström · 2017 — 3.6 Minskning av aktiekapitalet vid kritisk kapitalbrist. 23.

I Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av

Minskning av aktiekapitalet

I så fall gäller 31–34 §§ i stället för 5–30 §§.

2021-04-09 · Utöver emissionen av aktierna och sammanslagningen av aktieslagen har handelsregistret 9.4.2021 enligt den ordinarie bolagsstämmans beslut 7.4.2021 registrerat en minskning av aktiekapitalet med 66 540 827,74 euro för att täcka uppkomna förluster. Efter minskningen av aktiekapitalet uppgår Bolagets aktiekapital till 77 556 538,26 euro. När du vill minska aktiekapitalet. Om du redan har ett privat aktiebolag med 100 000 kronor i aktiekapital kan du minska det till lägst 50 000 kronor. Om du vill minska aktiekapitalet måste du följa de bestämmelser om minskning av aktiekapitalet som gäller generellt.
Bergströms kbt

Minskning av aktiekapitalet

B. Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för i) återbetalning till aktieägarna och ii) avsättning till fritt eget  Revisors yttrande om huruvida bolagsstämman bör besluta om minskning av aktiekapitalet. Ladda ned Revisors yttrande om huruvida bolagsstämman bör  Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med.

2.
Pediatriker barnläkare

energiskatt el sverige
glucose insulin kalium regime
annika jung backman
systemutvecklare java utbildning
beräkna index hyra
tpi composites news
jonas bjelfvenstam

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning och minskning

3. Minskningen av aktiekapitalet genomförs utan indragning av aktier. 4. Ökning och minskning av aktiekapitalet, utgivande av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner måste alltid anmälas till Bolagsverket och det är en hel del formalia att hålla rätt på. Vi upprättar samtliga beslutsdokument som krävs för registreringen hos Bolagsverket, bistår med hjälp under hela registreringsprocessen och uppdaterar även aktieboken om så önskas.

Beställningsblankett Minskning av aktiekapital.p65

De tre ändamål som anges där är 1. Täckning av förlust 2. Avsättning till fond vars användning bestäms av aktieägarna 3. Återbetalning till aktieägarna Dessa tre i lagen angivna ändamål med minskning av aktiekapitalet kan utnyttjas i flera olika sammanhang.

Styrelsen skriver ett förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet.