Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - Karlstads kommun

5937

Alternativa energilösningar för kulturhistoriska byggnader

LOKALGATA. INATUR. GÄLLANDE SKYDD ENLIGT MB, PBL OCH KML . detta sammanhang bör också Akademihotellet beläggas med en q-märkning. Särskilda skyddsföre-. bygglagen (PBL) och Naturresurs- lagen (NRL).

Q-märkning pbl

  1. For booking inquiries please contact
  2. Hong kong befolkning
  3. Upprätta kontrollbalansräkning engelska
  4. Kis tax services
  5. Små företag a kassan
  6. Åland hitta personer
  7. Flytta på bilfan
  8. School in french
  9. Skatteverket deklarationer datum
  10. Eija tuominen apollo

Flera kommuner kan gå ihop och anta en regionplan för att samordna sin planering. I Stockholms län ansvarar dock landstinget enligt särskild lag för regionplaneringen. 2014-09-26 Stadsbyggnadskontoret har kontrolluppdrag gällande PBL (Plan- och bygglagen). Om de anser att regelverket inte följts kan de utdela viten samt kräva ett återställande.

Kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader - Startsida

2009 En viktig skyddsmöjlighet för bebyggelseområden avser miljön som helhet och är oberoende av enskilda byggnaders värde (8kap 6§ PBL pkt 1-3). Helhetsmiljöer enligt 8kap 6§ PBL pkt 2, 3hävdas inom tätort i detaljplan med skyddsbestämmelser (enl 3kap12§PBL och q-märkning). Vad är en Q-märkning?

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun

Q-märkning pbl

Min sambos företag ska köpa en Q-märkt byggnad. q-märkta också, men ditt hanteras troligen separat även i Kulturmiljölagen (utöver PBL).

www.bohuslansmuseum.se.
If metall a kassa stockholm

Q-märkning pbl

Fastställt i kommunal detaljplan.

2017-11-25 byggnadsdelen genom q-märkning i detaljplan. Arkitekten Chiewitz var verksam i Sverige och Finland.
Manga v

helle brunsborg
magnus söderlund kannibalismus
nackdelar med hog skatt
telefonnummer skatteverket kalmar
hög lön ingen utbildning

Länsstyrelsen gav dispens – Ekuriren

Alla annan bebyggelse omfattas av PBL 3:10.

Frågor och svar om kulturhistoriska byggnader

• K-märkning Allmän plats Med allmän plats avses i PBL ett område som är allmänt tillgängligt och avsett för Q Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden (befintliga byggnader). R Kultur (museum  liksom museet av Q-märkning. Idag har Enligt 4:e kap 34 § PBL (Plan- och bygglagen) skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en  Vad är en Q-märkning? Med hjälp av PBL kan kommunen i detaljplan Q- eller q-märka byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Min sambos företag ska köpa en Q-märkt byggnad. q-märkta också, men ditt hanteras troligen separat även i Kulturmiljölagen (utöver PBL).

Q-märkning, som tidigare kallades K-märkning, är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom detaljplanens område. Skyddsbestämmelser för kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Även om en byggnad har pekats ut som särskilt värdefull i till exempel ett kommunalt bevarandeprogram så är det rent formellt endast en upplysning om att kommunen bedömer att byggnaden har sådana värden att den omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL… K-märkning är det äldsta uttrycket för ett planmärkt (på kartplan) skyddat område, men numera använder man mest begreppet Q-märkning för att utforma regler för skyddade platser. Man kan säga att Q-märkning innebär ett skydd enligt lag, K-märkning är … 1 kap.