Lise-Lotte Bjervås lnu.se

6037

Implementering av kvalitetsindikatorerna - Ignite Research

Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Per Lindqvist. Opponent Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik: En diskursanalys. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011. Göteborg.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan  en diskursanalys.

  1. Redovisning onlinekurs gratis
  2. Dorotea orem teori
  3. Moraberg gymnasium sodertalje
  4. Mantorp konstglas
  5. Växla euro hemma eller i spanien
  6. Fordonstekniker utbildning distans
  7. Dansk svensk translate

Bjervås, Liselott (2011). Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. En diskursanalys Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. En diskursanalys Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis, (Gothenburg studies in educational sciences, 0436-1121; 312), 269 sidor Dahlberg, Gunilla; Moss, Peter & Pence, Alan (2002) Från kvalitet till meningsskapande Stockholm: HLS Förlag, (kap. 5,6 och 7 Kursens benämning:Att leda och utveckla förskolans verksamhet Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Delkurs 1: Det pedagogiska ledarskapets innebörder Böcker Alnervik, K. & Alnervik, P. (2017).

Små barns lärande - Pedagog Huddinge

pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i. IN EDUCATIONAL SCIENCES 312 Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan En diskursanalys Lise-Lotte Bjervås. Alla förskolor ska ha väl fungerande system för att dokumentera, följa upp, Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd ”Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan”. Olika diskurser samexisterar i pedagogernas yttranden om barnen.

Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan  en diskursanalys.

Engelskt namn: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys. Göteborg : Acta  av NJ Carlander — För att få tag på barnens perspektiv valde vi att samtala med dem i grupper pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik. ett maktperspektiv mellan pedagoger och barn i pedagogisk dokumentation.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg.
Byta förnamn

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan  en diskursanalys.

Pedagogerna diskuterar att det uppstår en maktutövning genom att pedagogerna bestämmer vilka bilder som är relevanta eller viktiga Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2011. (Kap 5, s.

Medverkande: Elin Borg Olofsson, Helén Engdahl och Marie Norén. Samtalet leds av Karin Hahn, undervisningsråd på Skolverket. Detaljer för: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys / Normalvy MARC-vy ISBD-vy Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys / Lise-Lotte Bjervås Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys. Doktorsavhandling, Göteborg: Göteborgs universitet.
Pm project charter

söka högskola med gamla betyg
far akademie marl
mataffär sundsvall
sedigheh hashemi
överklaga transportstyrelsen förvaltningsrätten
soda nation stockholm

Lise-Lotte Bjervås lnu.se

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan (akademisk avhandling). Förskolan som bedömningspraktik Ett uppdrag som kan uppfattas som motsägelsefullt… Det finns en svårighet i lärarnas uppdrag att utvärdera och bedöma verksamheten genom bedömningar av barn, samtidigt som det är verksamheten och inte barnen som ska vara i fokus för granskning. (Bjervås, 2011, s … Lise-Lotte Bjervås lägger fram sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik. En diskursanalys vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, fredagen den 30 september kl.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som

En bok om att skriva uppsats . tolkningar av skillnaden på dokumentation och pedagogisk dokumentation. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning inom ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan. 3.1 Läroplanens anvisningar När förskolans läroplan (Skolverket, 2010) reviderades 2010 infördes ett helt nytt kapitel, Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan.

Doctoral Thesis. Göteborg, Acta  Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer, 7,5 hp. Engelskt namn: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys. Göteborg : Acta  av NJ Carlander — För att få tag på barnens perspektiv valde vi att samtala med dem i grupper pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik. ett maktperspektiv mellan pedagoger och barn i pedagogisk dokumentation.