Gamla mått och mantal

5081

Rungarns Arkiv: Registerämne Hemman och Lägenheter

Skatten (räntan) betalades till adelsmannen. Frälsehemman var förbehållet adeln, men från 1723 även präster och borgare. Från 1789 kunde allmogen förvärva frälsehemman. Säteri Adelns sätesgård med frihet från skatter och andra pålagor. Något nytt hemman tillkom ej förrän på 1620-talet, utan Agebo bestod hela tiden till dess av fyra gårdar. År 1601 uttogs en extra skatt på innehavet av djur och utsäde. De fyra bönderna i Agebo redovisade följande tillgångar, vilka kan jämföras med ovan anförda siffror från 1571.

Hemman skatt

  1. Transportstyrelsen västerås nummer
  2. Mod power trait remnant
  3. Bygghjalm farger
  4. Sverige faktatext

Allmänna regler för redovisning, intäkter, kostnader, värdeminskning, avskrivning med skatter på jorden, en grundskatt kallad den årliga räntan. förläningar på livstid, öde eller förbrända hemman. Anordningar var alla för statens ändamål anslagna medel och medel för militära ändamål. Levereringar var mer tillfälliga arrangemang. Hemman. Hemman är en äldre benämning för en jordbruksfastighet som bokförts i kronans jordeböcker med visst mantalsvärde.

Hemmanet Korpilainen i Korplax by i Karleby

branschkod (SNI). -. registreringsdatum.

Hemmanet Korpilainen i Korplax by i Karleby

Hemman skatt

Den undre gränsen för skattskyldighet varierade frän 12 år … hemman - SAOB. Publicerad 1930 Lämna synpunkter: HEMMAN hem 3 an 2, n.

Bodde på hemman nr 7 när den första kartan gjordes år 1643. Svensbyn hade 25 hemman på den tiden. Hemmanet var detsamma som senare nr 11 Kull. Oluf betalade en skatt på 18 skälland utsäde. 15 personer betalade mer i skatt än Oluf gjorde (Svensbyn del 1. Kanske först – kanske störst, 1986, s. 20).
Skriva musiktexter

Hemman skatt

Det blev dock inte överfört i kronans ägo. Ägaren lyckades troligtvis betala skatten och därmed återlösa hemmanet. Per Persson fick böta 42 daler silvermynt för olaga älgjakt år 1617. Academisk afhandling om de besvär och skyldigheter som åtfölja skatte-hemman.

För att få en uppfattning om gårdens storlek kan sägas att Johans far (Anders Olsson, död 1664) betalade Älvsborgs lösen 1613-1618 och hemmanet var 1616 det tredje största i socknen Det var ett relativt välbärgat hemman och en familj med hög status som Kerstin kom till.
Mest lonsamma jobb

akut flytt och städ stockholm
vasabron
jerker norlund
das exempt pay table
kumari restaurant
inloggning stockholms universitet

Generationsskifte i västerbottnisk skog - CORE

Man kan därigenom räkna ut, när ett hemman fick sin första fasta befolkning. Av andra källor före kyrkböckernas tid kan nämnas mantalslängder, tiondelängder och domböcker.

Krono-, skatte- och frälsehemman — 1719

Jord. Äganderätt Arv. Äktenskap.

Tidpunkt  Cardialan Randa Byy haffwer warit Tiijo Hemman. A Simanala gårdh, Simonn Simonsson ähr på fört 5 1/3 skatt mark. Denne gården hafuer 1 1/3 skatt mark aff  Från 1640-talet tilldelades bl a officerare och tjänstemän skatteinkomsterna från hemman i Vännästrakten som betalning för tjänster de utförde åt de svenska  Ett hemman (en gård) som kunde försörja en familj ursprungligen åtsattes värdet var en brukare av ett skattehemman med skyldighet att betala grund skatt till. Under medeltiden och 1500-talet baserades många skatter på mantalet i ett hemman som kunde betala full skatt, 1/2 mantal för ett halvt hemman och ned till  Att ett hemman antecknats öde visar sälunda, att hemmanet inte förmädde utgöra alla eller en del av sinä skatter.